AdultLife logo.

Prenájom

POJMY

ZMLUVA

POPLATKY

Existuje viacero možností bývania. V dnešnej dobe využíva mnoho ľudí takzvaný prenájom. Je to jeden z najjednoduchších spôsobov, ako sa ubytovať v byte alebo dome na krátku aj dlhú dobu. Ak sa rozhodneš pre nájom alebo podnájom nehnuteľnosti, bude ťa čakať dôležitá otázka – kde hľadať relevantné ponuky? Práve s tým ti pomôže sekcia hľadanie bývania. Keď si už vyberieš svoj budúci byt alebo dom, budeš riešiť dôležitú vec – a to nájomnú zmluvu. S tým ti môže pomôcť táto stránka.

Základné pojmy

V praxi sa môžeš stretnúť s označeniami prenájom, nájom aj podnájom. Pokiaľ si myslíš, že ide o synonymá, mohlo by ti to spôsobiť nemalé problémy! 

Prenájom je ľudovo zaužívané slovo, ktoré ale nemá v oblasti nehnuteľností právny základ. Môžeš ho používať v bežnej komunikácii, ale nie je definované v žiadnom zákone. Naopak slová nájom a podnájom sú oficiálnymi označeniami dvoch rozličných spôsobov prenájmu nehnuteľnosti.

Nájom je právny vzťah medzi prenajímateľom (tým, kto nehnuteľnosť vlastní) a nájomcom (tým, kto plánuje v nehnuteľnosti bývať). O nájom ide v prípade, ak si byt či dom najímaš priamo od jeho vlastníka. Podnájom vzniká vtedy, keď nájomca poskytuje nehnuteľnosť niekomu ďalšiemu, teda tretej osobe, pričom sám nie je majiteľom daného bytu alebo domu. V tomto prípade môže ísť aj o spolubývanie.

Podrobné vysvetlenie a konkrétne rozdiely sa môžeš dozvedieť napríklad v článku Nájom, prenájom alebo podnájom – aké sú medzi nimi rozdiely?

Nájomná zmluva

Pred nasťahovaním do nového domu či bytu prenajímateľ a nájomca uzátvárajú zmluvu. Tá obsahuje povinné a nepovinné body. Zo zákona musí zmluva o prenájme obsahovať:  

Predmet nájmu a rozsah jeho používania – aký dom či byt si vlastne prenajímaš a v akom rozsahu ho môžeš používať
Označenie zmluvných strán – kto si ty ako nájomca a kto je prenajímateľ
Výšku nájomného – koľko budeš za nájom pravidelne platiť
Výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním – suma za ďalšie poplatky okrem nájomného, napríklad za elektrinu či príspevok do fondu opráv

Určite si daj pozor na to, aby boli v zmluve uvedené tieto dve sumy oddelene, nie spoločne! Ak zmluva určuje iba jednu sumu, môže byť považovaná za neplatnú.

Do zmluvy môžu byť zahrnuté aj iné ustanovenia, na ktorých sa s majiteľom dohodneš, napríklad:

 • kedy a ako budeš nájomné a ďalšie poplatky platiť,
 • podmienky, kedy sa môže suma nájomného a poplatkov navýšiť,
 • kedy ti môže prenajímateľ udeliť poplatok za omeškanie nájomného,
 • aká je výška depozitu, čo je záloha, ktorú zaplatíš na začiatku nájmu a po jeho skončení sa ti za určitých podmienok vráti,
 • aké sú sankcie za poškodenie bytu alebo jeho vybavenia,
 • podmienky zániku zmluvy, teda kedy môžeš ty alebo prenajímateľ zmluvu ukončiť,
 • ďalšie povinnosti nájomcu a prenajímateľa.

Vždy si zmluvu pred jej podpísaním prečítaj! Neboj sa o jednotlivých bodoch diskutovať s prenajímateľom a nepodpisuj to, s čím nesúhlasíš, čomu nerozumieš alebo o čom vieš, že nemôžeš splniť. Ak ti nevyhovuje dĺžka výpovednej lehoty, neboj sa požiadať o jej skrátenie. Pokiaľ sa ti nepozdávajú podmienky, za ktorých môže prenajímateľ ukončiť vašu zmluvu, prediskutujte ich. V prípade potreby sa neváhaj obrátiť na odborníka. Viac o nájomných zmluvách si môžeš prečítať napríklad na portáli bezrealitky.sk.

V prípade podnájmu sú zmluvy trochu odlišné. Viac informácií získaš napríklad v článku Nájom, prenájom alebo podnájom – aké sú medzi nimi rozdiely?

k hľadanie nájmu či podnájmu aj zariaďovanie zmluvy dopadne dobre, budú ťa čakať ďalšie dôležité výzvy a pravdepodobne aj rôzne väčšie i menšie problémy. Náš článok 10 praktických tipov pre samostatné bývanie ti pomôže aspoň niektorým z týchto problémov predísť. Okrem toho je dôležité venovať sa aj starostlivosti o domácnosť

Poplatky

Okrem samotného bývania je tiež dôležité myslieť aj na všetky ostatné poplatky, ktoré sú s ním spojené. Priprav sa na to, že pravidelný poplatok za bývanie nebude tvoj jediný mesačný výdavok. Okrem neho musíš myslieť aj na ďalšie veci.

Pravdepodobne sa stretneš s väčšinou z týchto poplatkov:

 • elektrická energia, plyn, voda
 • poplatok za komunálny odpad
 • fond opráv
 • poplatok domovníkovi
 • upratovanie spoločných priestorov
 • poplatok za parkovanie/parkovacie miesto
 • koncesionárske poplatky
 • zábava (TV, Netflix)
 • internet
 • daň za psa

Viac sa o poplatkoch dočítaš na podstránke energie a služby.

Podrobnejšie informácie o tejto téme poskytuje Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska vo svojom pravidelnom podcaste NARKS.

Viac sa dozvieš aj priamo od človeka z praxe – realitného marléra Františka Fortunu z FORA reality, a to priamo v našom podcaste. Nájdeš nás na Spotify, Apple či Google podcast a mnohých ďalších platformách.

Počúvaj na svojej obľúbenej podcastovej platforme: