AdultLife logo.

O NÁS

VITAJ!

Naším cieľom je pomôcť mladým ľuďom pri vstupe do ich dospelého života. AdultLife sa zameriava na podporu a uľahčenie procesu dospievania a vstupu do dospeláckeho života u mladých ľudí. Umožňuje im nájsť na jednom mieste kvalitné a overené informácie, ktoré hľadajú počas dospievania, prechodu zo štúdií do zamestnania a osamostatňovania sa.

Rovnako sa sústreďuje na edukáciu učiteľov a pracovníkov s mládežou, s ktorými spolupracuje na tvorbe metodík zacielených na zlepšenie kvality informovanosti medzi mladými ľuďmi. AdultLife odpovedá na otázky mladých ľudí o denno-denných problémoch pri ich vstupe do dospelého života z piatich rôznych oblastí – zamestnanie, finančná gramotnosť, bývanie, zdravotná starostlivosť a občianska participácia.

Projekt je podporovaný Európskou Úniou, programom Erasmus+ a Iuventou – Slovenský inštitút mládeže. AdultLife tvoria organizácie z troch krajín:

AdultLife financuje a podporuje:

E+ bez textu
nivam