AdultLife logo.

PRE PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU

EDUCATIONAL KIT

Chceš pomôcť mladým a podporiť ich prechod do dospelého života? Pozri si náš súbor vzdelávacích nástrojov plný metód založených na neformálnom vzdelávaní. Krok za krokom môžeš otvoriť túto náročnú tému vo svojej triede alebo skupine a urobiť tak učenie zábavným, zaujímavým a poučným!

MOOC

Pre mnohých učiteľov a pracovníkov s mládežou bol prechod do dospelosti už dávno a odvtedy sa väčšina informácií zmenila. V dnešnej dobe sú webové stránky, kde si mladí ľudia hľadajú dôležité informácie, nudné, nepresné a neužitočné. Na tejto ceste by im mali pomôcť aj pedagógovia.

Väčšina výstupov projektu AdultLife slúži na predávanie informácií. Napriek tomu však môžeme s pomocou pedagógov a iných pracovníkov s mládežou zaviesť do tohto procesu aj prvok budovania kompetencií, ktorý presahuje rámec informácií. Spočíva v získavaní zručností a zmene postojov, ktoré pripravujú mladých ľudí na obdobie dospelosti.

Absolvujte náš MOOC online kurz a zistite, že prechod do dospelého života nie je len o informáciách, ale aj o zručnostiach a postojoch.