AdultLife logo.

Voľby

PREČO VOLIŤ

KOHO VOLIŤ

AKO VOLIŤ

Keďže Slovensko je demokratická krajina, ľudia sa do najdôležitejších funkcií v štáte dostávajú prostredníctvom voľby občanov. Je to spôsob, akým môžeš za istých podmienok a do určitej miery aj ty ovplyvniť to, čo sa v našej krajine deje. Na to, aby si však mohol či mohla voliť, musíš najskôr porozumieť niekoľkým pojmom, ktoré sa týkajú politiky a chodu krajiny. Tie najpodstatnejšie pojmy a ich vysvetlenia nájdeš na podstránke s pojmami spojenými s politikou.

Voľby na Slovensku

Na Slovensku sa konajú tieto voľby:

Voľba prezidenta SR

Voľby do Národnej rady SR – parlament má v závislosti od konkrétneho štátu rôzne názvy. U nás ide o Národnu radu, v iných krajinách sa využíva aj označenie snem či kongres. Celý proces parlamentných volieb ti zjednodušene vysvetlí video Ako fungujú parlamentné voľby?

Voľby do orgánov samosprávnych krajov a samosprávnych obcí – keďže štát je veľká jednotka, delí sa na menšie celky, ktoré majú na starosti konkrétne geopolitické úseky. Ide o samosprávne kraje a obce. Tie by mali byť priamym hlasom občanov, mali by ich chrániť a pomáhať im. Je logické, že viac rozumejú potrebám, ktoré majú obyvatelia práve v danom územnom celku. Práve preto je veľmi dôležité aktívne sa zapájať do týchto volieb a ovplyvniť, kto ťa bude zastupovať v rámci tvojho samosprávneho kraja.

Referendum – viac o tejto téme sa dočítaš na podstránke o aktívnom občianstve.

Voľby do Európskeho parlamentu – viac sa o Európskej Únii dozvieš na podstránke venovanej EÚ.

Prečo voliť

Voľby sú dôležitý spôsob, akým môžeš ovplyvniť fungovanie štátu na viacerých úrovniach. Ako občan či občianka demokratickej krajiny by si mal či mala mať možnosť čo najpriamejšie reagovať na vzniknuté problémy a uskutočňovať rozhodnutia – to je však v dnešnej dobe prakticky nemožné. Preto existujú voľby ako nástroj nepriamej demokracie. 

Vo voľbách vkladáš svoju dôveru v politikov, ktorých týmto spôsobom poveruješ rozhodovať za teba. Samostatnú kapitolu pritom tvoria voľby do orgánov samosprávnych krajov a samosprávnych obcí, pretože ich výsledok najviac ovplyvní tvoje každodenné fungovanie. Sú to práve kraje a obce, ktoré riešia napríklad aj výtlk na ceste pred tvojím domom a mnoho ďalších bežných problémov.

Je dôležité povedať, že aj rozhodnutie nezapojiť sa do volieb aktívne, teda neísť voliť, voľby ovplyvní. A najviac tým podporíš práve tých, s ktorými najviac nesúhlasíš. Podrobné vysvetlenie sa dočítaš v článku Mýty a fakty o prideľovaní mandátov pri parlamentných voľbách.

Nezabudni si vypočuť naše podcasty, ktoré ti vysvetlia nielen potrebnosť volieb, ale aj samotný volebný systém v Slovenskej republike.

Koho voliť

Súčasťou demokratického systému je aj pluralita politických subjektov, medzi ktorými sa pri voľbách môžeš rozhodnúť. Často je výber tak široký, že je ťažké sa v ňom orientovať. Zoznam kandidátov pri všetkých voľbách zverejňuje Ministerstvo vnútra. Ministerstvo ale neopisuje kandidátov, iba ich vymenúva. 

Pokiaľ si chceš niečo zistiť o konkrétnych politických telesách či kandidátoch, informácie si musíš vypátrať. Nezabudni pritom preskúmať viaceré zdroje! V záujme politických subjektov je dostať sa do povedomia ľudí, preto budú verejne prezentovať svoje ciele, ktoré chcú po zvolení naplniť. Väčšinou ich prezentujú na vlastných webových stránkach či sociálnych sieťach. Nenechaj však rozhodovať iba pekne znejúce heslá. Skús si zistiť viac o konkrétnom kandidátovi a pozrieť sa na jeho minulosť. Je v oblasti, ktorú chce zlepšiť, aktívny či úspešný?

Krátko pred voľbami sú kandidáti a politické strany hlavnou témou médií. Tie ti môžu pomôcť získať prehľad a nezaujatý pohľad, rovnako však môžu v niektorých prípadoch aj zavádzať. Preto si nezabudni naštudovať viaceré zdroje a vytvoriť si vlastný názor.

Pred voľbami tiež zvyčajne vznikne niekoľko iniciatív, ktoré sa snažia nestranne informovať o kandidátoch a tým ti pomôcť v rozhodovaní. Skús si takéto stránky či profily vyhľadať! Pomôcť ti môže aj video Ako sa rozhodovať pri voľbách?

Ako voliť

Právo voliť na Slovensku máš, ak si občanom Slovenskej republiky a najneskôr v deň konania volieb máš svoje 18. narodeniny. Voliť však nemôžeš vtedy, ak ti bola z nejakého dôvodu zákonom obmedzená osobná sloboda (napríklad si vo výkone väzby) alebo z dôvodov ochrany verejného zdravia (ak si, dajme tomu, v karanténe).

Každé voľby prebiehajú počas vopred stanoveného dňa. Väčšinou sa volí v budove úradu, školy či iného verejného priestoru. Ty ako volič podliehaš volebnému okrsku, ktorý je určený tvojím trvalým bydliskom. To znamená, že musíš voliť tam, kde ťa majú evidovaného v zozname voličov. V inom volebnom okrsku môžeš voliť iba na základe hlasovacieho preukazu, o ktorý musíš v dostatočnom predstihu požiadať. To však neplatí v prípade samosprávnych volieb. 

Dôležité je nezabudnúť na občiansky preukaz, ktorým sa preukážeš na mieste volieb. Následne dostaneš hlasovací lístok a vyznačíš toľko políčok, koľko ti dovolia pravidlá konkrétnych volieb. Volebná komisia ti vysvetlí, čo presne máš robiť.

Ak sa v čase volieb nachádzaš mimo územia Slovenska, môžeš tiež požiadať o voľbu poštou. V tomto prípade obdržíš obálku s volebnými lístkami, podľa inštrukcií ich vyplníš a zašleš späť na adresu obecného úradu v mieste tvojho bydliska.

Všetky výsledky volieb, ktoré boli doteraz na Slovensku uskutočnené, sú verejne dostupné na stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Pokiaľ sa chceš o tejto téme dozvedieť viac, môžeš počúvať napríklad podcast Verejne o politike. Existuje aj viacero diskusných relácií o politických témach, napríklad Braňo Závodský Naživo či Rozhovory ZKH.

Nezabudni si vypočuť aj náš podcast s pedagogičkou, sociologičkou a politologičkou Ivetou Radičovou, ktorá ti vysvetlí potrebnosť volieb, ale aj volebný systém na Slovensku. 

Rovnako ti odporúčame venovať pár minúť aj AdultLife podcastu s politológom Michalom Vašečkom. Prezradí ti dôvod, pre ktorý by sa mal každý zapájať do spoločenského diania, napríklad aj účasťou na komunálnych voľbách.

Nezabudni nás sledovať na svojej obľúbenej podcastovej platforme: