AdultLife logo.

Poistenie

Najmä s prechodom do dospelého života často premýšľame nad situáciami, ktoré nemožno predpokladať, no zároveň by bolo dobré sa na ne vopred pripraviť. Či už ide o úrazy, prírodné katastrofy alebo iné udalosti, vo všeobecnosti platí, že je dobré s nimi rátať. 

Práve s tým nám pomáhajú rôzne poistenia. Niektoré sú povinné, ich platenie nám určuje štát ako súčasť starostlivosti o občanov. Typickým príkladom je povinné zmluvné poistenie vozidla, ale aj nemocenské či dôchodkové poistenia. Ďalej existujú viaceré druhy nepovinných, dobrovoľných poistení, ktoré sa viažu k určitým kritickým situáciám. Ide o úrazové poistenie, poistenie domáctnosti, havarijné poistenie a podobne.

Vo všeobecnosti však možno povedať, že odvádzame poplatky primárne do dvoch sektorov – ide o sociálne a zdravotné poistenie. Sociálne poistenie pokrýva udalosti ako dôchodok (starobný, vdovský či sirotský) alebo hradí pomoc v prípade straty zamestnania. Zdravotné poistenie, ako vyplýva z názvu, sa zameriava na pokrytie poplatkov, ktoré vzniknú v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou. 

Sociálne poistenie

Ak chceš zistiť, čo je to sociálna poisťovňa, ako funguje a predovšetkým, čo všetko pokrýva, dozvieš sa to priamo na stránke Sociálnej poisťovne. Okrem týchto definícií si jednoducho môžeš preklikať nielen konkrétne poplatky a ich funkcie, ale napríklad aj článok o tom, ako sa nestať dlžníkom.

Stránka podnikajte.sk zase prináša všetky aktuálne zmeny a odbočky, ktoré je nutné sledovať pri poplatkoch do sociálnej poisťovne. 

Poplatky sociálnej poisťovni za nás väčšinou odvádza zamestnávateľ podľa výšky našej mzdy. V článkoch na podnikajte.sk sa ale dozvieš, čo v prípade, ak nemáš zamestnávateľa, ale si „na voľnej nohe”.

Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie zvyčajne hradí zamestnávateľ, avšak len z časti! Povinné poistné pokrýva všetky nevyhnutnosti spojené s lekárskou starostlivosťou, avšak môžeš si navoliť aj individuálne príplatky, ktoré platíš raz mesačne, a ktoré ti následne zabezpečia hradenie konkrétnejších úkonov. Zdravotnému poisteniu sa viac venujeme v sekcii o zdravotnej starostlivosti.

Ďalšie druhy poistenia

Okrem zdravotných a sociálnych poistení existujú rôzne ďalšie druhy. O základných pojmoch a hlbšie o poisteniach sa dozvieš na stránke poistenie.sk. V skratke ale poznáme tieto hlavné druhy poistení.

Najčastejšie sú:

  • poistenie pre prípad smrti alebo dožitia, ktoré pomáha zmierniť finančné následky úmrtia,
  • investičné životné poistenie, ktoré možno využiť pre pokrytie nákladov spojených s rôznymi životnými udalosťami,
  • poistenie detí, napríklad poistenie na štart do života či štipendijné poistenie, ktoré potrebuješ začať riešiť v prípade, že ťa čaká prírastok,
  • rôzne pripoistenia k životnému poisteniu – napríklad úrazové pripoistenie, pripoistenie kritických chorôb či invalidity.

Najčastejšie sú:

  • cestovné poistenie – to sa ti hodí v prípade, že sa chystáš do zahraničia; bude ti pokrývať náklady, ak by sa ti náhodou niečo stalo, či už sa zraníš, ochorieš prípadne spôsobíš nejakú škodu,
  • poistenie motorových vozidiel, môže ísť napríklad o havarijné poistenie, ktoré ti pokryje náklady v prípade nehody,
  • poistenie majetku slúži na ochranu tvojho domu a domácnosti v prípade rôznych neočakávaných udalostí.

Všetky tieto poistenia poskytujú rôzne spoločnosti – ich zoznam môžeš nájsť na stránke poistovne.sk. S výberom tej správnej ti môže pomôcť napríklad článok Ako si vybrať to najlepšie poistenie.

Zabudli sme na niečo? V spodnej časti stránky nájdeš formulár, v ktorom nám môžeš dať vedieť, čo ti chýba nielen v tomto zozname, ale aj to, aké ďalšie informácie ohľadom ktorejkoľvek z tém by sme mali na našu stránku pridať.