AdultLife logo.

ZDRAVOTNÉ Poistenie

Podľa našej Ústavy máš právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a zdravotnícke pomôcky. To ti štát z veľkej časti poskytuje na základe zdravotného poistenia. Existuje však Zákon o zdravotnom poistení, ktorý rozlíšením verejného a individuálneho zdravotného poistenia určuje, čo ešte zapadá do popisu bezplatnej starostlivosti a čo už tam nepatrí.

Druhy zdravotného poistenia

Verejné zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie je na Slovensku financované prerozdelením verejných zdrojov, ktoré tvorí napríklad aj poistné odvádzané zamestnávateľmi. Povinné verejné zdravotné poistenie má každá osoba, ktorá má trvalý pobyt a zdržuje sa na území Slovenskej republiky, pričom ak trvalý pobyt na tomto území nemá, musí tu byť zamestnaná, byť azylant, zahraničný študent či cudzinec zadržaný na území Slovenska.

Dobrovoľné verejné zdravotné poistenie

Dobrovoľné verejné zdravotné poistenie vzniká v situácii, keď sa v čase nezamestnanosti neprihlásiš na úrad práce. V tomto prípade si musíš poistenie v plnej miere hradiť ty osobne.

Individuálne zdravotné poistenie

Individuálne zdravotné poistenie je neživotné poistenie, ktorého rozsah určuje poistná zmluva. Patrí sem napríklad cestovné poistenie, poistenie chirurgického zákroku, kritických chorôb, pripoistenie invalidného dôchodku a iné.

Viac o niektorých z týchto druhov poistenia a ich dôležitosti sa dozvieš na stránke poistenie.sk. Poisteniam mimo zdravotníctva sa ďalej venujeme v sekcii venovanej finančnej gramotnosti

Zdravotné poisťovne

Na Slovensku poskytujú zdravotné poistenie tri spoločnosti – VŠZP, Dôvera a Union. Ako si z nich vybrať? Články a porovnania na weboch Podnikam.sk, ŠetriSova a FinančnýKompas.sk ti môžu pomôcť s výberom vhodnej možnosti priamo pre teba. Vybrali stránky, ktoré nám prišli najrelevantnejšie, no ak máš stále nezodpovedané otázky, na internete nájdeš mnoho ďalších. Rozhodnutie je na tebe. Jediné, čo musíš urobiť, je oznámiť výber poisťovne zamestnávateľovi. 

Dôležitou informáciou tiež je, že zdravotnú poisťovňu môžeš zmeniť len raz ročne, a to vždy k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka. Treba si podať prihlášku do novej zdravotnej poisťovne, ktorú si vyberieš., pričom termín najneskoršieho podania tejto prihlášky je 30. september. Po jej akceptovaní Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa staneš od 1. januára poistencom novej zdravotnej poisťovne. V prípade, že podáš prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne až po 30. septembri, prihláška sa považuje za podanú 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka a ty tak v rovnakej poisťovni zostaneš ešte o rok dlhšie.

Ak si nie si istý alebo istá, koľko platíš na zdravotnom poistení, prípadne koľko za teba platí štát, pomôže ti kalkulačka výšk odvodov. Na nasledujúcom odkaze sa tiež dozvieš, ako fungujú poplatky a príplatky poisťovniam v rôznych scenároch.

Zaujímavým zdrojom informácií ohľadom zdravia je napríklad podcast Doktor má Filipa. Hosťami relácie sú lekári a iní zdravotnícky pracovníci z rôznych oblastí.