AdultLife logo.

úvery

Na začiatok trocha pojmov. Úver je poskytnutie finančných prostriedkov jednej strany (veriteľa) v prospech druhej strany (dlžníka) s podmienkou, že dlžník finančné prostriedky vráti do dohodnutého obdobia spolu s vopred určeným poplatkom (úrokom). Úrok je suma peňazí, ktorou za úver zaplatíš. Väčšinou sa určuje percentuálne, a teda sa vypočítava z požičanej sumy, takzvanej istiny. Pri žiadaní o akýkoľvek úver je potrebné zdokladovať svoj doterajší príjem. Ten kontrolujú banky, aby si boli isté, že budeš vedieť svoj dlh splatiť.

Formy úverov

Hypotekárny úver (hypotéka) je druh úveru, pri ktorom sa zakladá nehnuteľnosť. Takáto nehnuteľnosť slúži ako zábezpeka spoločnosti, ktorá poskytla úver. Jednoducho povedané – ak nebudeš vypožičané peniaze splácať, môže sa stať, že o túto nehnuteľnosť prídeš. V prípade hypotéky môže byť doba splácania pokojne aj viac ako 30 rokov. 

Ak si chceš zaobstarať vlastnú nehnuteľnosť, pravdepodobne budeš potrebovať hypotéku. Pozor! Pri žiadaní o hypotéku musíš disponovať vlastným finančným kapitálom – určitou sumou peňazí, ktorú na začiatok do tejto hypotéky vložíš z vlastných úspor. Tiež je dôležité uvedomiť si, že ide o úver, pri ktorom zakladáš vlastnú nehnuteľnosť a významnú úlohu zohráva jej hodnota, ktorú musí určiť znalec, pričom cena za znalecký posudok je jedným z poplatkov, na ktorý potrebuješ myslieť.

Spotrebný úver je dlh voči banke alebo nebankovej spoločnosti, ktorá požičala finančný obnos za vopred stanovené úroky a definovanú dobu splatnosti. Zvyčajne má vyššie úrokové sadzby ako hypotéka a maximálna doba splácania je do 10 rokov. 

Pri braní úveru sa zamysli nad dôveryhodnosťou inštitúcie, od ktorej si peniaze požičiavaš, rovnako aj nad jej podmienkami. Ďalej mysli aj na:

  • výšku mesačnej splátky,
  • výšku pôžičky a dĺžku jej splácania,
  • účel, na ktorý má byť úver využitý,
  • možnosti splácania úveru,
  • možnosti zabezpečenia úveru.

Dôležité pojmy alebo na čo si dať pozor

Fixácia je garantované obdobie, v ktorom sa ti za žiadnych okolností nezmení úrok na tvojej hypotéke. Pokiaľ banka láka na nízky úrok, vždy si skontroluj dĺžku fixácie. Vo všeobecnosti je výhodnejšie staviť na stabilitu, a teda zvoliť o niečo vyšší úrok s dlhšou fixáciou. Krátkodobo sa síce môže zdať, že zaplatíš viac, no v konečnom dôsledku ušetríš.. 

Vždy si prever, či si banka účtuje poplatky za služby spojené so zhotovením zmluvy, vedením účtu a podobne. Rovnako je nutné overiť si, či banka účtuje poplatok za predčasné splatenie.

Pozor aj na nútený nákup. Banka, ktorá poskytuje úver, a to najmä hypotéku, zvyčajne ponúka klientovi rôzne služby (vedenie bežného účtu, poistenie a podobne). Často ich zakúpením dokážeš zlepšiť podmienky poskytnutia úveru. Vždy si však pozorne spočítaj, aká služba sa ti oplatí a aká naopak nie. 

RPMN označuje percento všetkých nákladov, ktoré sú spojené s úverom (úrokovú sadzbu a poplatky, napríklad aj za poistenie úveru), a teda skutočné náklady za hypotéku. Môžeš mať nízky úrok, no prerobiť veľa peňazí na poplatkoch. Preto si na skratku RPMN dávaj dobrý pozor!

LTV, v angličtine loan-to-value, je pomer výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti, čiže percento financovania. Tento ukazovateľ má zásadný vplyv na výšku úrokovej sadzby. Ak si vezmeš hypotéku vo výške 50 % z hodnoty nehnuteľnosti, budeš mať nižší úrok ako pri úvere 80 %. Čiže čím vyššie percento a čím menší vlastný finančný základ (kapitál) máš, tým drahšia bude hypotéka.

Pre širší náhľad do ekonomiky si môžeš vypočuť podcast Index a prelistovať aj ich web. Odporúčame tiež obyčajné rozhovory o peniazoch pod názvom MONEY TALKS podcast.

Rovnako si môžeš vypočuť aj náš podcast s odborníčkou na financie Ivanou Mikitovou.

Nezabudni nás sledovať na svojej obľúbenej podcastovej platforme: