AdultLife logo.

dane

Napriek tomu, že dane sú súčasťou našich každodenných životov, často bývajú veľkým strašiakom, a to nielen pre mladých ľudí. Poď o nich zistiť viac!

Dane sú finančné prostriedky, ktoré občan odvádza štátu na základe určitých zákonov. Štát potom danými prostriedkami financuje verejné výdavky ako školstvo, zdravotníctvo, rekonštrukcie ciest a podobne.

Hlavné typy daní

Daňový systém na Slovensku pozostáva z niekoľkých druhov daní. Nižšie ti ponúkame ich delenie a zoznam spolu s ich stručnou charakteristikou.

Dane z príjmu

Ide o typ priamych daní – platíš ich ako časť z toho, čo zarobíš. Delí sa na daň z príjmov fyzickej osoby a daň z príjmov právnickej osoby. O tomto type daní sa viac dočítaš v sekcii daň z príjmu.

Daň z motorových vozidiel (v minulosti cestná daň)

Túto daň musíš platiť, ak si držiteľom vozidla evidovaného na Slovensku a používaš ho na svoje podnikanie. Viac sa o dani z motorových vozidiel dočítaš na stránke slovensko.sk.

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Táto daň je zahrnutá do sumy, ktorú platíš za tovary a služby, ktoré si kupuješ. Je to typ nepriamych daní. Výška tejto dane je v súčasnosti 20 %. Na niektoré tovary a služby, ako predaj kníh, vybraných zdravotníckych pomôcok či ubytovacích služieb, sa vzťahuje znížená sadzba vo výške 10 %.

Ako bežný občan (fyzická osoba) sa s týmto typom daní tak často nestretneš, samozrejme okrem toho, že ju musíš platiť. Ak však chceš podnikať, budeš sa musieť zaregistrovať. Nasledujúci odkaz ti o dani z pridanej hodnoty prezradí viac.

Spotrebné dane

Ide o typ nepriamych daní, ktoré platíš len pri určitých výrobkoch. Konkrétne na Slovensku platíme:

  • daň z alkoholických nápojov, ako lieh, víno či pivo,
  • daň z tabakových výrobkov, ako cigarety a tabak,
  • daň z elektriny, uhlia a zemného plynu,
  • daň z minerálneho oleja, čiže z nafty či benzínu.

Podobne ako pri DPH aj táto daň je zahrnutá do sumy, ktorú platíš za vyššie uvedené produkty. Klikni na nasledujúci odkaz, ak sa chceš o spotrebných daniach dozvedieť viac. 

Miestne dane (dane z majetku)

Tieto dane ukladajú obce, ktoré zároveň určujú aj ich výšku a podmienky pre ich zníženie alebo prípadné úplné odpustenie. Hlavné typy, ktoré by sa ťa mohli týkať, sú:

  • daň z nehnuteľnosti,
  • daň za psa,
  • daň za užívanie verejného priestranstva,
  • daň za ubytovanie,
  • daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.

O miestnych daniach sa dozvieš viac na oficiálnej webovej stránke svojej obce. Ak sa ti stránku nedarí nájsť, pomôcť ti môže tento portál.

Okrem týchto daní obec ukladá aj miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pre viac informácií o poplatkoch spojených s bývaním prejdi na stránku energie a služby.

Viac o daniach sa dočítaš napríklad na oficiálnej stránke slovensko.sk, ktorú spravuje štát, a teda informácie na nej by mali byť stále aktuálne. Navyše sa v rámci tejto stránky môžeš prekliknúť na ďalšie odkazy a nájsť tak práve to, čo ťa zaujíma. 

Pomôcť ti môže aj stránka Finančnej správy, ktorá poskytuje podrobné informácie pre občanov aj pre podnikateľov. Tak ako pri predošlom portáli aj tu nájdeš množstvo ďalších podstránok – Finančná správa poskytuje ešte konkrétne informácie, sumy, percentá a výnimky. Je vhodným zdrojom aj pre hľadanie informácií, ktoré potrebuješ pre samotné vypĺňanie daňového priznania – o tom sa dočítaš viac o niečo nižšie v sekcii Daňové priznanie.

Stránka Finančnej správy obsahuje aj elektronické formuláre, ktoré majú priamo zabudované niektoré matematické funkcie. Mnohé dôležité operácie dokážu vypočítať za teba, takže predídeš možným chybám. Takýto formulár potom stačí vytlačiť, doplniť, podpísať na všetkých zvýraznených miestach a podať. 

Ďalším možným zdrojom je stránka podnikajte.sk obsahujúca články z rôznych oblastí. Táto stránka nie je spravovaná štátom, jej obsah je osobnejší, priamejší, a teda pre mnohých viac zrozumiteľný. Obsahuje však najmä informácie konkrétne o daniach z príjmu.

Zabudli sme na niečo? V spodnej časti stránky nájdeš formulár, v ktorom nám môžeš dať vedieť, čo ti chýba nielen v tejto časti stránky, ale aj to, o aké ďalšie informácie ohľadom ktorejkoľvek z tém by sme mali stránku doplniť.

Daň z príjmu a daňové priznanie

Hoci je daňový systém na Slovensku zložený z viacerých typov daní, najproblematickejšou býva často daň z príjmu. Funguje tak, že ju platíš ako určitú časť z toho, čo počas roka zarobíš. Delí sa na daň z príjmov fyzickej osoby a daň z príjmov právnickej osoby.

Kto podáva daňové priznanie?

Daňové priznanie je povinný podať ten, koho zdaniteľný príjem v danom roku presiahol určitú hranicu. V roku 2021 išlo 2 255,72 €, táto suma sa však každý rok mení! Najnovšie informácie si môžeš pozrieť priamo na stránke Finančnej správy.

Tiež sa tam dopodrobna dočítaš, čo všetko sa rozumie pod pojmom zdaniteľný príjem, a teda ktoré príjmy musíš zdaňovať. Medzi tie, z ktorých musíš časť zaplatiť štátu (pokiaľ presiahnu presne stanovenú čiastku), sa ráta nielen príjem zo zamestnania alebo podnikania, ale aj ďalšie, ako napríklad príjem z výhry či z prenájmu nehnuteľnosti. Naopak nezdaniteľnými príjmami sú okrem iného dary, úvery a pôžičky, štipendiá či dedičstvo.

Pokiaľ v jednom roku získaš príjmy iba z takzvanej závislej činnosti, teda máš uzatvorenú zmluvu či dohodu so zamestnávateľom (či už ide o brigádu, plný alebo čiastočný úväzok prípadne iný typ), máš právo ho požiadať, aby za teba vykonal ročné zúčtovanie. Následne nemusíš podávať daňové priznanie ani v prípade, že tvoje príjmy presiahli stanovenú hranicu. Musíš ho však o to požiadať ešte v januári! Inak si daňové priznanie budeš musieť vyplniť ty osobne.

Ak sa rozhodneš daňové priznanie podať alebo ho podať musíš, keďže ti v danom roku na účet cinkli aj iné príjmy než tie zo zamestnania (napríklad zo živnosti alebo z prenájmu nehnuteľnosti), bude ťa čakať vypĺňanie rozsiahleho formuláru.

Existujú dva typy daňových priznaní – typ A a typ B. Typ A je pre teba ten správny, ak boli tvoje príjmy v danom roku iba zo zamestnania. Daňové priznanie typu B sa ťa týka vo všetkých ostatných prípadoch, a teda napríklad ak podnikáš, si živnostník alebo živnostníčka, prenajímaš nehnuteľnosti a podobne.

Dokedy sa podáva daňové priznanie?

Daňové priznania sa podávajú zvyčajne do 31. marca daného roku. Ak si potrebuješ tento termín predĺžiť, je to možné. Musíš o to však najneskôr do konca marca písomne požiadať. 

Existujú dva spôsoby podania daňového priznania – fyzicky alebo elektronicky. Niektoré osoby sú povinné komunikovať s Finančnou správou elektronicky, iné si môžu spôsob podania vybrať podľa toho, čo im viac vyhovuje. Presnejšie informácie môžeš získať na stránke slovensko.sk.

Pokiaľ sa rozhodneš podať priznanie fyzicky, čaká ťa cesta na miestny daňový úrad. Ak ale využiješ možnosť vybaviť všetko elektronicky, potrebuješ k tomu vlastniť občiansky preukaz s čipom, pamätať si svoj BOK kód, ktorý ti bol vytvorený pri vybavovaní občianskeho preukazu, ďalej čítačku občianskeho preukazu a tiež dostatočnú dávku trpezlivosti pre nainštalovanie si všetkých potrebných overovacích aplikácií.

Po kliknutí na nasledujúci odkaz nájdeš okrem iného aj postup k elektronickému podaniu.

V niektorých pripadoch sa oplatí podať si daňové priznanie aj napriek tomu, že tvoj príjem nepresiahol stanovené minimum pre daný rok.

Ak si nepodal či nepodala takzvané Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, tvoj zamestnávateľ ti strhával určitú časť príjmov a tie ti budú na základe daňového priznania spätne vyplatené.

Ak sa rozhodneš podávať daňové priznanie elektronicky a robíš tak prvýkrát, je dôležité nenechať si to na poslednú chvíľu! Celý proces registrácie a autorizácie môže nejaký čas trvať, tiež ti pravdepodobne nejakú chvíľu zaberie, kým sa s týmto systémom „skamarátiš”.

V prípade akýchkoľvek nejasností (nielen ohľadom daní) sa môžeš obrátiť na Finančnú správu, a to telefonicky, mailom, poštou či prostredníctvom online chatu. V prípade, že máš problém s elektronickým podávaním dokumentov, môžeš dokonca využiť podporu prostredníctvom Skype.

Pokiaľ sa chceš o téme dozvedieť viac, odporúčame ti vypočuť si obyčajné rozhovory o peniazoch, ktoré nájdeš pod menom MONEY TALKS podcast.

Nezabudni si vypočuť aj náš podcast s odborníčkou na dane Zuzanou Šutyovou, ktorá ti vysvetlí ako na daňové priznanie. Poradí ti s dátumami aj povinnosťami a ukáže ti spôsoby, ako tento na prvý pohľad strašidelný proces zvládnuť jednoduchšie. 

Počúvaj na svojej obľúbenej podcastovej platforme: